Įvyko pirmieji „Dizaino sparnų“ mokymai projekto dalyviams

Įvyko pirmieji „Dizaino sparnų“ mokymai projekto dalyviams

  • 2022 rugsėjo 19 d.

Pagrindinis projekto „Dizaino sparnai“ tikslas – skatinti labai mažas, mažas ar vidutines įmones kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus, taip ne tik auginant savo bendrovės vertę, bet ir prisidedant prie aplinką tausojančio, skaitmeninio ir tvaraus šalies ekonomikos atsigavimo. Siekiant šių tikslų, didelis dėmesys projekte yra skiriamas dalyvių mokymams. „Tikime, kad profesionalų suteiktos žinios apie mentorystę, inovacijų diegimą, tvarumą, žiedinę ekonomiką padės projekto dalyviams tobulėti, auginti savo kompetencijas ir teiks ilgalaikę naudą“, – sako Gabija Vanagė, projekto „Dizaino sparnai“ vadovė. Prieš prasidedant pirmajam projekto etapui mentoriams ir įmonių atstovams buvo organizuotos šešios mokymų sesijos.

Mentorių mokymai – lyderių treniruotė

„Dizaino sparnų“ projekte itin svarbus yra mentorių vaidmuo, o jų įtaka tiek pradedantiesiems dizaineriams, tiek ir atrinktoms įmonėms – labai didelė. „Mentorystė – tai mokymosi forma, kuomet susiję įgūdžiai, žinios bei profesinė išmintis perduodamos per diskusijas, patirties pasidalinimą bei buvimą sektinu pavyzdžiu“, – pabrėžia Saulius Alksnis, karjeros vystymo ir mentorystės temų ekspertas. Mentoriams skirtų mokymų metu buvo suteikta papildomų žinių, reikalingų konsultuojant naujus ar atnaujintus dizaino sprendimus kursiančius dizainerius bei įmones. Kas lemia mentorystės sėkmę, kaip kurti ir palaikyti santykius su pradedančiais dizaineriais, o taip pat skirtumai tarp mentorystės, konsultavimo ir koučingo – šie ir kiti klausimai aptarti susitikimo su mentoriais metu.

Dalyvių mokymai – kompetencijos, reikšmingos verslo ateičiai

Projekte dalyvaujantys verslo atstovai turėjo progą pagilinti savo žinias inovacijų kūrimo ir pritaikymo, skaitmeninimo, intelektinės nuosavybės ir dizaino apsaugos, žiedinės ekonomikos bei įmonės procesų srityse.

Inovacijų kūrimo ir pritaikymo mokymus vedė Justina Klyvienė, inovacijų laboratorijos „Future Leadership“ įkūrėja ir vadovaujanti partnerė, Inovacijų agentūros valdybos narė. Šios programos tikslas – skatinti įmones kartu su dizaineriais kurti tvarias inovacijas, atitinkančias dominuojančias verslo tendencijas, be neigiamo poveikio gamtai, užtikrinančias skaitmenizacijos procesų diegimą įmonėse. Programoje siekiama skatinti kūrybinį mąstymą, puoselėti eksperimentavimo kultūrą, kuri leistų sukurti išskirtinę klientų bei darbuotojų patirtį, inovatyvius ir efektyvius produktus, paslaugas ir procesus bei skatintų mąstyti iš kliento perspektyvos. Mokymų metu buvo pasirinktas ir sprendžiamas konkretus inovacijų iššūkis.

Mokymus apie intelektinės nuosavybės bei dizaino apsaugą „Dizaino sparnų“ dalyviams vedė intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupės „Metida“ atstovai. Mokymų metu buvo kalbama, kodėl verta apsaugoti savo prekių ženklus, kokie yra prekių ženklų ir dizaino skirtumai, kada reikėtų registruoti gaminio dizainą, o kada prekės ženklą. Susirinkę įmonių atstovai taip pat gilinosi kaip išvengti šios srities pažeidimų ir kaip elgtis su nesąžiningais konkurentais. Mokymus vedę ekspertai akcentavo, jog registruotas gaminio dizainas saugo ne tik nuo kopijavimo, bet ir nuo panašaus dizaino naudojimo.

„Dizaino sparnų“ projekte dalyvaujančių bendrovių atstovai taip pat dalyvavo mokymuose apie įmonės procesus, kultūrą ir rinkodarą, kuriuos vedė Ieva Bieliūnaitė-Jankauskienė, tinklinės rinkodaros agentūros TBWAVilnius atstovė, Vadybos ir ekonomikos universiteto ISM lektorė. Mokymų metu dalyviai susipažino su skirtingais organizacijų kultūrų tipais, šių tipų specifika ir būdais efektyviai dirbti jose. Pasitelkę praktinius pavyzdžius mokymų dalyviai kalbėjo apie 5 priežastis, dėl kurių darbas organizacijose nevyksta sklandžiai ir kaip to išvengti. Mokymuose apie rinkodarą, sukurtuose specialiai „Dizaino sparnams“ buvo siekiama didinti bendradarbiavimo efektyvumą tarp verslo ir meno kūrėjų, maksimizuojant vertę kiekvienos iniciatyvos, kurios imamasi drauge. Dalyviams buvo pristatyta rinkodaros sistema, kalbama apie rinkodaros srities struktūrą iš esmės: rinkodaros sampratą, efektyvų konteksto apibrėžimą, segmentavimą ir tikslinės auditorijos nustatymą, pozicionavimą, ženklodarą bei garsiuosius 7P. Atitinkamas dėmesys skirtas komunikacijos sričiai, užduočių formavimui.

Vienas iš projekto „Dizaino sparnai“ tikslų, kuriant dizaino sprendimus, yra skatinti skaitmeninių principų diegimą. Skaitmenizacija daro didelę įtaką ekonomikos augimui, o skaitmeninimas jau tapo verslo būtinybe. Apie šio proceso svarbą plačiau mokymu metu įmonių atstovams papasakojo Rolandas Lepardinas, Gamybos inovacijų slėnio atstovas. Kokias galimybes atveria skaitmeninė verslo transformacija ir kaip ji skatina naujų bei patikimų technologijų plėtrą, kokie iššūkiai kyla pakeliui – buvo apžvelgta ir šių mokymų metu.

Žiedinės ekonomikos ir tvarumo klausimai – vieni svarbiausių visame „Dizaino sparnų“ projekte. Skirtingai nuo „imk – gamink – išmesk“ modelio žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais, kurie, pavyzdžiui, kaip alternatyvą gaminio įsigijimui siūlo jo nuomos, skolinimo ar dalijimosi juo paslaugą. Kaip įmonės veikloje diegti žiedinės ekonomikos principus, skatinti tvarumą ir didinti įsitraukimą į aplinkosaugą susirinkusiems dalyviams pasakojo Domantas Tracevičius, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ vadovas.

Šie rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais įvykę mokymai – pirmieji organizuoti „Dizaino sparnų“ dalyviams. Kiti dalyvių mokymai bus surengti jau antrajame etape, atrinkus naujas projekte „Dizaino sparnai“ dalyvaujančias įmones.

Vytenio Budrio nuotraukos

2023 sausio 23 d.

Sausio 20 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas dėl UX/UI dizainerio(-ės) dalyvavimo projekte „Dizaino sparnai“. Ši...

2023 sausio 19 d.

Pirmasis projekto etapas artėja į pabaigą, baigiami kurti ir dizaino sprendimai įmonėms. Pabaigti dizaino sprendimai jau netrukus bus pristatyti mūsų ...

2023 sausio 2 d.

Projektas „Dizaino sparnai“ kviečia prie bendruomenės prisijungti UX/UI dizaino specialistą(-ę), kuris(-i) kurtų skaitmeniniais, inovacijų...