Naujienos

Projektas „Dizaino sparnai“

Kas tai?

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį tam, kad Lietuvoje gimtų pasaulyje konkurencingi skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįsti ateities dizaino produktai ir paslaugos.

Projekto metu susitinka mentorių lydimi pradedantieji dizaino kūrėjai bei labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Bendradarbiaudami jie turi galimybę ne tik įgyti praktinių žinių bei patirties dizaino srityje, bet ir pritaikyti konkrečius dizaino sprendimus, kurie kuria vertę ir naudą verslui popandeminiu laikotarpiu.

Taip siekiama atgaivinti Europoje vienu svarbiausių ekonomikai ir socialiniam gyvenimui laikomą bei labiausiai per pandemiją nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, o taip pat spręsti jo specifines problemas Lietuvoje.

Išsamų projekto pristatymą rasite čia (spauskite nuorodą)

Tikslas

Skatinti labai mažas, mažas ar vidutines įmones kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus pasitelkiant pradedančiųjų dizainerių kūrybinį potencialą, taip didinant įmonių gaminamų gaminių ar teikiamų paslaugų pridėtinę vertę, pasiūlą ir konkurencinį pranašumą bei prisidėti prie aplinkos tausojančio, skaitmeninio ir tvaraus šalies ekonomikos atsigavimo.

Kodėl verta prisijungti?

Galimybė auginti sėkmę

Dalyvaudami projekte, prisidėsite prie šalies kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus plėtros, verslo konkurencingumo ir inovacijų – tai leis visiems kartu siekti pergalių ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse rinkose.

Didėjanti verslo vertė

Projekto metu kuriami ir diegiami skaitmeniniai, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįsti dizaino sprendimai – verslo ateitis, neatsiejama nuo poveikio aplinkai mažinimo ir socialinės atsakomybės siekio.

Nauji talentai ir pranašumas

Bendradarbiavimas projekte atveria platų kelią talentams: pradedantieji kūrėjai turi galimybę įgyti patirties ir padėti pamatus tvirtai profesinei karjerai, o verslas – įtvirtinti kompetencijas bei pranašumus rinkoje.

Dalyviai

Mentoriai

Mentoriai

Jie yra projekto „Dizaino sparnai“ žinių ir patirties balansas, gebėjimo spręsti problemas matas, lyderystė, grįsta profesionalumo, nešališkumo, sąžiningumo, konfidencialumo, lygiateisiškumo ir kolegiškumo principais. Jie padės rasti ryšį pradedantiesiems dizaineriams ir įmonėms bei lydės juos iki galutinio kūrybinės veiklos rezultato.

Susipažinkite

Dizaineriai

Dizaineriai

Per pastaruosius penkerius metus baigę studijas talentingi, kūrybingi žmonės, turintys idėjų ir žinių, motyvuoti bei degantys noru pritaikyti savo gebėjimus praktiškai yra projekto „Dizaino sparnai“ kūrybinis variklis. Jie kurs naujus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus, galinčius nulemti verslo ateitį.

Susipažinkite

Įmonės

Įmonės

Būtent – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – ne tik projekto „Dizaino sparnai“ pagrindas, bet ir Lietuvos ateities ekonomikos DNR. Jose užkoduota kokybinė transformacija, idėjų potencialas, konkurencinė dvasia ir noras kurti pridėtinę verslo vertę socialiai atsakingu būdu, prisidedant prie visos šalies sėkmės istorijos.

Susipažinkite

Projekto veiklų laiko juosta

Projektas „Dizaino sparnai“ apima 19 mėnesių laikotarpį, per kurį planuojama įgyvendinti 2 kūrybinės veiklos etapus.

  • Pirmasis etapas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d. ir tęsis iki 2023 m. sausio 31 dienos.
  • Antrasis etapas yra numatytas nuo 2023 m. kovo 1 d. iki liepos 31 dienos.

2022

 


  

Gegužė

MENTORIŲ ATRANKA
Mentorystės paraiškų pildymas, vertinimas ir konkursinė atranka.
MENTORIŲ ATRANKOS REZULTATAI
Skelbiami atranką laimėję mentoriai bei rezervinis sąrašas, sudaromos sutartys.

DALYVIŲ ATRANKA
Pradedančiųjų dizainerių registracija ir įmonių paraiškų pildymas, vertinimas ir atranka pagal paskelbtus kriterijus.

 

Birželis

MENTORIŲ MOKYMAI
Mentorių paruošimas suteikiant papildomų žinių, reikalingų konsultuojant naujus dizaino sprendimus kursiančius dizainerius bei įmones.

DALYVIŲ KOMANDŲ IDENTIFIKAVIMAS
Kriterijus atitinkančių pradedančiųjų dizainerių gebėjimų ir įmonių poreikių vertinimas pagal atitinkamas dizaino sritis, dalyvių porų identifikavimas numatytiems kūrybinės veiklos etapams.
Liepa DALYVIŲ ATRANKOS REZULTATAI
Skelbiamos projekto atranką laimėjusių dalyvių komandos bei rezerviniai sąrašai, sudaromos sutartys.
Rugpjūtis DALYVIŲ MOKYMAI
Projekto dalyvių paruošimas pirmam kūrybinio darbo verslo įmonėse etapui suteikiant papildomų žinių, reikalingų kuriant ir diegiant naujus dizaino sprendimus.
Rugsėjis PIRMO ETAPO PRADŽIA
Prasideda pirmasis projekto kūrybinio darbo verslo įmonėse etapas, truksiantis 5 mėnesius, per kurį numatoma sukurti 15 naujų konkurencingų skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstų dizaino produktų ir paslaugų.
2023  
Sausis PIRMO ETAPO REZULTATAI
Pristatomi pirmajame projekto kūrybinio darbo verslo įmonėse etape sukurti nauji dizaino produktai ir paslaugos, sėkmės istorijos ir pasiekimai.
Vasaris DALYVIŲ MOKYMAI
Projekto dalyvių paruošimas antram kūrybinio darbo verslo įmonėse etapui suteikiant papildomų žinių, reikalingų kuriant ir diegiant naujus dizaino sprendimus.
Kovas ANTRO ETAPO PRADŽIA
Startuoja antrasis projekto kūrybinio darbo verslo įmonėse etapas, truksiantis 5 mėnesius, per kurį numatoma sukurti ir 15 naujų konkurencingų skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstų dizaino produktų ir paslaugų.
Rugpjūtis ANTRO ETAPO REZULTATAI
Pristatomi antrajame projekto kūrybinio darbo verslo įmonėse etape sukurti nauji dizaino produktai ir paslaugos, sėkmės istorijos ir pasiekimai.
PROJEKTO APIBENDRINIMAS
Supažindinimas su pasiektais projekto rezultatais, privalumais ir iššūkiais, galimybėmis ją taikyti ne tik dizaino, bet ir kitose srityse.