Per pastaruosius penkerius metus baigę studijas talentingi, kūrybingi žmonės, turintys idėjų ir žinių, motyvuoti bei degantys noru pritaikyti savo gebėjimus praktiškai yra projekto „Dizaino sparnai“ kūrybinis variklis. Jie kurs naujus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus, galinčius nulemti verslo ateitį.

Pagrindiniai dizainerių uždaviniai:

  • Kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus, orientuotus į skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą projekte dalyvaujančiose įmonėse;
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su mentoriumi ir projekte dalyvaujančia įmone siekiant bendro kūrybinio rezultato;
  • Dalyvauti projekto mokymuose ir kitose veiklose;
  • Kartą per mėnesį dalintis grįžtamuoju ryšiu apie pasiekimus su projekto komanda ir prisidėti prie galutinės ataskaitos parengimo;
  • Siekiant sėkmingų projekto rezultatų, bendradarbiauti su projekto „Dizaino sparnai“  komanda ir kitomis organizacijomis.

Jei atitinkate šiuos kriterijus:

  • Esate pasirengęs greitai mokytis naujų dalykų, įgyti patirties, turi daug motyvacijos kurti dizaino sprendimus, kurie didintų verslo konkurencingumą ir socialinę atsakomybę.  
  • Turite aukštąjį dizaino specialybės universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro arba magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą 2018–2022 metais.
  • Šiuo metu nedirbate pagal darbo sutartį pagal specialybę.
  • Šiuo metu dar studijuojate aukštojoje mokykloje, bet teikiate paraišką veiklai, kuri nėra mokymosi programų dalis.
  • Turite išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame atspindėti kūrybinės veiklos rezultatai.

Rekomenduojame perskaityti:
Dizainerių atrankos aprašas


Dėmesio: pretendentai paraiškas gali pildyti tik elektroniniu būdu iki 2022 m. birželio 9 d. 23.59 val.
Paraiškos, pateiktos po nustatyto termino, nebus svarstomos.

Skelbiami dizainerių atrankos rezultatai.

Jei turėsite klausimų, kreipkitės: dizainosparnai@ltkt.lt