Pildyti paraišką

 

Būtent – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – ne tik projekto „Dizaino sparnai“ pagrindas, bet ir Lietuvos ateities ekonomikos DNR. Jose užkoduota kokybinė transformacija, idėjų potencialas, konkurencinė dvasia ir noras kurti pridėtinę verslo vertę socialiai atsakingu būdu, prisidedant prie visos šalies sėkmės istorijos.

Vertė, kurią projektas atneš dalyvaujančioms įmonėms:

 • Aktualūs ir naudingi mokymai bei žinios, kurie prisidės prie verslo skatinimo, konkurencingumo ir kitų pažangių praktikų;
 • Galimybė atrasti naujus talentus ir užsitikrinti kompetencijas bei pranašumus rinkoje, kurioje pastebimas žymus kvalifikuotų specialistų trūkumas;
 • Naujų dizaino sprendimų sukūrimui ir diegimui, pasitelkiant dizainerį ir jį lydintį mentorių, suteikiama de minimis pagalba lygi 26 285 eurams;
 • Verslo efektyvumo ir investicinė grąža investuojant nefinansinę paramą, kurią atitinkamai generuos įmonėje sukurtas ir įdiegtas skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principais grįstas dizaino sprendimas;
 • Didelis žingsnis į ateitį, kurioje verslas bus neatsiejamas nuo poveikio aplinkai mažinimo ir socialinės atsakomybės taikymo.

Jei Jūsų įmonė atitinka šiuos kriterijus:

 • Yra priskiriama labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose.
 • Veikia ilgiau nei vienerius metus, yra registruota Juridinių asmenų registre, turi pajamų ir periodiškai teikia ataskaitas atsakingoms valstybės institucijoms.
 • Jos vidutinės pajamos nuo įregistravimo dienos ar per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės nei 50 000 Eur.
 • Nebuvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.
 • Yra grąžinusi anksčiau Lietuvoje gautą valstybės paramą, kurią Europos Komisija pripažino neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.
 • Jai nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos ir jos veiklose nedalyvauja subjektai, kuriems taikomos tokios sankcijos ar draudžiama atvykti į Lietuvą.

Užpildykite šiuos dokumentus:

 • Verslo subjekto statuso SVV deklaraciją, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (atsisiųsti formą)
 • SVV klausimyną įmonei (atsisiųsti formą).
 • Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją (atsisiųsti formą).
 • Užpildytą de minimis pagalbos tikrinimo lapą (atsisiųsti formą).
 • Patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (nereikia pateikti, jei šie dokumentai yra Juridinių asmenų registre).

Projekto pabaigoje įmonės turės pateikti „Projekto įgyvendinimo ataskaitą" (atsisiųsti formą).


Rekomenduojame perskaityti:
Naujus dizaino sprendimus kursiančių ir diegsiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (galutinių naudos gavėjų) atrankos aprašas
De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) įmonėms tvarkos aprašas

Projekto „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“ Lietuvos kultūros tarybos paraiškos dokumentai Inovacijų agentūrai

Dokumentų formos:
Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
SVV klausimynas įmonei
„Vienos įmonės“ deklaracija
Užpildytas de minimis pagalbos tikrinimo lapas

Naudinga informacija:

Pirmajame etape dalyvaujančios įmonės


Papildomas kvietimas II etapui: įmonės paraiškas gali pildyti elektroniniu būdu nuo spalio 17 d. iki lapkričio 17 d. 23.59 val.
Paraiškos, pateiktos po nustatyto termino, nebus vertinamos.
 

Jei turėsite klausimų, kreipkitės: dizainosparnai@ltkt.lt

Pildyti paraišką