Būtent – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – ne tik projekto „Dizaino sparnai“ pagrindas, bet ir Lietuvos ateities ekonomikos DNR. Jose užkoduota kokybinė transformacija, idėjų potencialas, konkurencinė dvasia ir noras kurti pridėtinę verslo vertę socialiai atsakingu būdu, prisidedant prie visos šalies sėkmės istorijos.

Vertė, kurią projektas suteikia dalyvaujančioms įmonėms:

 • Aktualūs ir naudingi mokymai bei žinios, kurie prisidės prie verslo skatinimo, konkurencingumo ir kitų pažangių praktikų;
 • Galimybė atrasti naujus talentus ir užsitikrinti kompetencijas bei pranašumus rinkoje, kurioje pastebimas žymus kvalifikuotų specialistų trūkumas;
 • Naujų dizaino sprendimų sukūrimui ir diegimui, pasitelkiant dizainerį ir jį lydintį mentorių, suteikiama de minimis pagalba lygi 26 285 eurams;
 • Verslo efektyvumo ir investicinė grąža investuojant nefinansinę paramą, kurią atitinkamai generuos įmonėje sukurtas ir įdiegtas skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principais grįstas dizaino sprendimas;
 • Didelis žingsnis į ateitį, kurioje verslas bus neatsiejamas nuo poveikio aplinkai mažinimo ir socialinės atsakomybės taikymo.

Kviečiame susipažinti su pirmojo etapo metu sukurtais dizaino sprendimais. Atkreipiame dėmesį, kad kurie dizaino sprendimai šiuo metu yra registruojami, siekiant juos apsaugoti, todėl bus paviešinti vėliau. 

VšĮ „Gatvės gyvos“

VšĮ „Gatvės gyvos“

Tikslas – projekto metu sukurti ir pritaikyti naują universalų vizualinį įmonės identitetą. „Gatvės gyvos“ yra nuo 2015 metų veikianti įmonė, skatinanti tvarų keliavimą artimoje aplinkoje, pvz., pažinant istorines įdomybes savo gyvenamajame rajone. Nepaisant apčiuopiamų pasiekimų savo veikloje, įmonė niekada neturėjo solidaus vizualinio identiteto. Įmonė teikia labai daug skirtingų paslaugų (apie 50 skirtingų ekskursijų maršrutų, 15 teminių dienos stovyklų vaikams, 8 orientaciniai žaidimai, t.t.), todėl jaučiamas nuolatinis poreikis vizualiai patraukliai pristatyti savo paslaugas. Sukūrus identitetą, buvo keliami uždaviniai sukurti estetiškai patrauklų apipavidalinimą paslaugoms: pvz., naujai rašomai knygai-gidui apie Vilniaus rajonus, ekskursijų plakatams.

Žiedinės ekonomikos principai įgyvendinami:

1) Skatinant žmones keliauti savo artimoje aplinkoje

2) Kuriant universalius dizaino šablonus, kuriuos galima panaudoti ir ateityje

Skaitmeninės ekonomikos principai įgyvendinti, sukuriant patogesnes, ir iš dizaino pusės patrauklesnes, priemones, kurios palengvins paslaugų užsakymo procesą, vizualinio identiteto pritaikymą skaitmeninei aplinkai. Naujas vizualinis identitetas – tai logotipas, šriftai, spalvos. Universalūs šablonai, skirti gausiam paslaugų spektrui pristatyti skaitmeninėje erdvėje. Naujai kuriamos svetainės pritaikymas prie naujai sukurto vizualinio identiteto. Knygos-gido po Vilniaus rajonus dizaino sukūrimas. Taip pat įvairūs fiziniai produktai, turintys naują vizualinį kokybės lygmenį.

Dizainerė Gabrielė Liaugminaitė, mentorius Martynas Birškys

UAB „Šokolado gama“

UAB „Šokolado gama“

Projekto metu kelti tikslai:

 1. Prekinio ženklo „Biržų šokoladas“ logotipo korekcijos, leidžiančios ženklą naudoti ant visų produktų pakuočių.
 2.  Nauji šokolado gaminių pakuočių dizainai. (Produktas "Šokolado blynukai").
 3. „Biržų šokoladas“ identiteto/atpažinimo sukūrimas, leisiantis vartotojui lengviau atpažinti/atskirti gamintoją iš kitų.
 4. Prekybinio stovo apipavidalinimas, pritaikant kuriamus „Biržų šokoladas“ identiteto dizaino sprendimus.                     

Sukūrus prekinio ženklo „Biržų šokoladas“ identitetą ir logotipo korekcijas, įmonei bus lengviau save pristatyti rinkai kaip šokoladinių gaminių gamintoją, lengviau pritaikyti jį pakuočių dizainui. Kai kuriems įmonės gaminamiems produktams, ketinama naudoti perdirbamo plastiko pakuotes, žymimas Nr.4. Tikimasi, jog taip produktas taps daliai vartotojų patrauklesnis, nes perdirbamas plastikas yra draugiškesnis aplinkai, greičiau suyra, o pats produktas yra labiau apsaugotas nuo atmosferos poveikio.

Taip pat tikimasi, kad naujas prekybinis stovas leis įmonei lengviau išsiskirti prekybos vietoje. Įmonės gaminami produktai būtų pateikiami vienoje vietoje, leistų vartotojui juos greičiau pamatyti, labiau išanalizuoti ir priimti greitesnį sprendimą, kas teigiamai paveiktų ne tik įmonės, bet ir prekybos partnerių pajamas. Stovelis, apipavidalintas prekinio ženklo atributais, pritaikytais kiekvienai prekei, leis sumažinti ir antrinės pakuotės panaudojimą. Prekes bus galima iškrauti tiesiai į prekei skirtą lentyną, nenaudojant antrinės pakuotės, o tai sumažintų įmonės išlaidas pakuotei ir sandėliavimui. Taip pat, mažėtų ir prekybos partnerių šiukšlių rūšiavimo problema. 

Dizainerė Elzė Janutaitė, mentorius Pijus Cicėnas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Projekto metu buvo siekiama sukurti komunikacijos dizainą aviacijos sektoriui skirtų edukacinių produktų linijai, kad KSU siūlomi aviacijos mokymo produktai būtų gerai atpažįstami ir tinkamai asocijuojami rinkoje. Taip pat siekiama sukurti paslaugos dizainą, t.y. skaitmenizuoti edukacinį turinį ir ugdymo procesus aviacijos sektoriui skirtoms programoms.

Pagrindiniai siekiami rezultatai yra tokie:

 1. Puslapio (katalogo), talpinančio bei komunikuojančio apie produktus, kūrimas (B2B ir B2C sektorius, pirminis fokusas / prioritetas  - B2B)
 2. Produkto skaitmeninimas, turinio informacijos logikos optimizavimas bei medžiagos grafinis apipavidalinimas.

Siekiami projekto rezultatų rodikliai:

 1. Produktus talpinančio puslapio / katalogo UX/UI;
 2. KSU identiteto praplėtimas kuriant produkto vizualinį charakterį, sukuriant ,,mini” identitetą.
 3. Produkto edukacinės medžiagos skaitmeninimas bei replikuotinas grafinės struktūros sukūrimas pakartotiniam naudojimui.
 4. Produkto tekstinės, grafinės bei vaizdinės medžiagos pritaikymas vartotojui sukuriant pasirenkamas optimaliausias raiškos formas (pvz.: iliustracijos, užsklandos, prezentacijos, ikonos).

Dizainerė Monika Pernavaitė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „Integrated Optics“

UAB „Integrated Optics“

Projekto metu buvo siekiama sukurti įmonės produktų dizainą, vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais: sukurti naujos vienos lazerių linijos dizaino prototipą, suvienodinti lazerių aksesuarų dizainą. Taip pat reikėjo sukurti vizualinę istoriją naujai įmonės lazerių grąžinimo, remonto ir nuomos paslaugai, kuri bus paremta žiedinės ekonomikos principu. Pritaikyti ją skirtingiems kanalams – paraiškai, internetiniam puslapiui ir prezentacijai. Projekto metu buvo diegiami nauji dizaino sprendimai, prisidėsiantys prie projekto vykdytojo gaminamų ir teikiamų paslaugų pridėtinės vertės, pasiūlos ir konkurencinio pranašumo didinimo. Į rinką įvedama nauja, analogų neturinti lazerių grąžinimo, remonto ir nuomos paslauga, kuri bus paremta žiedinės ekonomikos principu. 

Dizainerė Justė Bukauskytė, mentorius Denis Orlenok

UAB „Valerijonas“

UAB „Valerijonas“

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti inovatyvų dizaino sprendimą UAB vaistinės „Valerijonas“ kosmetikos produkcijai,  atsižvelgiant į tvarumo ir skaitmenizacijos aspektus. Vaistinė „Valerijonas“ kurdama savo produkciją ir prekinio ženklo „Razalija“ kosmetikos liniją, vadovaujasi natūralios ir ekologiškos gamybos principais. Projektu siekiama sukurti tvarumo idėją ir ją išpildyti visuose produkto elementuose.

Projekto unikalumą bei orientaciją į skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą pagrindžia:

 1. Pakuotės funkcionalumo ir tvarumo idėja. Projekto metu bus sukurta rinkinio pakuotė ir dizaino sprendimas odos priežiūros rutinai. Išskirtinės rinkinio pakuotės savybės: funkcionalumas ir pritaikomumas pagal vartotojų poreikius. Naujas pakuotės dizainas kuriamas atsižvelgiant į naujausias žiedinės ekonomikos ir tvarumo principų tendencijas. Įsigijus kosmetikos rinkinio dėžutę ją galima panaudoti pakartotinai, susilankstant į dėžutę susidėti kosmetikos gaminius, taip pat galima panaudoti kitų smulkių daiktų susidėjimui, siuntoms ar kt. Kuriant pakuotės funkcionalumo ir tvarumo inovaciją, siekiama skatinti atsakingą gamybą, vartojimą ir rūšiavimą (angl. zero waste) bei didinti produkto patrauklumą vartotojui.
 2. Pasitelkiant skaitmenines technologijas bei aiškinamojo dizaino skaitmeninius sprendinius pateikti informaciją apie „Razalija“ produktų linijos gaminių produktų savybes, jų išskirtinumą ir pan. Ypatingas dėmesys skiriamas vaistininkystei, natūralumui ir ekologijai.

Inovatyvumą įrodo šios išskirtinės savybės: 1. Ekologiškumas 2. Išskirtinės formos, grafikos, konceptinė pakuotė, patogumas 3. Papildomos funkcijos, pritaikomumas 4. Minimalizmas, pagrindinės žinutės prioretizavimas 5. Pirkimo/vartojimo patirties kūrimas 6. Pakuotės panaudojimas prekės ženklo istorijos pasakojimui (angl. brand storytelling).

Pagrindiniai dizaino sprendimai ir nauda:

 1. Sukurti prekės ženklui „Valerijonas“ ir „ Razalija“ kosmetikos linijoms išskirtinio dizaino pakuotes, pasižyminčias didesniu funkcionalumu ir darnumu aplinkai.
 2. Sukurti aiškinamasias prekinio ženklo „Razalija“ vizualizacijos skaitmeninių technologijų dėka, kurios leis lengviau supažindinti su produkto turiniu.
 3. Numatyta dizaino sprendimu sumažinti žaliavų naudojimo pakuotės gamybai dėl žiedinės ekonomikos principų taikymo.

Projektu planuojama įgyvendinti šiuos siekius:

 • * Tapti lyderiaujančia įmone Šiaurės Lietuvoje, vystant tvarius ir inovatyvius sprendinius kosmetikos srityje.
 • * Didinti įmonės konkurencingumą bei pardavimo pajamas, konkuruoti inovatyviais dizaino sprendiniais kosmetikos rinkoje.
 • * Prisidėti prie Europos Žaliojo kurso iniciatyvos (ang. Green Deal) bei sumažinti neigiamą poveikio aplinkai, kuriant funkcionalų ir tvarų taros bei pakuotės dizainą.

Tikimasi, kad įgyvendinti sprendimai padidins UAB vaistinės „Valerijonas“ konkurencingumą rinkoje bei pardavimo pajamas po projekto įgyvendinimo.

Dizainerė Gintarė Petkevičiūtė, mentorė Sandra Mockutė - Cicėnė

UAB „Medicata Filia“

UAB „Medicata Filia“

Projekto metu siekiama naudoti lietuviškas žaliavas, gaminti produktus Lietuvoje ir parduoti Lietuvos rinkai. Esami įmonės dizaino sprendimai savo informacine prasme nepilnai "pasiekia" vartotoją. Projekte numatoma sukurti dizaino sprendimus labiau išreiškiančius gaminamų produktų esmę - jo poveikį žmogaus sveikatinimui, reikšmę sveikatos išsaugojimui bei pasitarnauti genetinio fondo kokybinių reikšmių stiprinimui. Tai taikoma tiek produktų brandbook'ui (-kams), tiek individualiai pakuotei, tiek atitinkamų grupių pakuotei, taip pat bendram Įmonės įvaizdžiui žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Įmonei reikėjo naujo, nestandartinio ir jaunatviško požiūrio į produktą ir vartotoją. Projektu siekiama rasti naują kelią į vartotoją, jo mąstymą, supratimą ir savęs vertinimą, panaudojant gamtos sukurtas vertybes - preparatus iš bičių / augalinių produktų.

Dizainerė Paulina Starikovaitė, mentorė Jolanta Rimkutė

UAB „Sekasoft“

UAB „Sekasoft“

Projekto metu siekiama sukurti ir įdiegti dokumentų ir procesų valdymo sistemos UX ir UI sprendimus, kurie padidintų produkto patrauklumą potencialiems vartotojams, įsisavinimo potencialą ir konkurencinį pranašumą rinkoje. Siekiama sukurti ir įdiegti dizaino (UI) ir vartotojo patirtį (UX) optimizuojančius sprendimus, kurie patobulintų esamą produkto vartotojo sąsają, taip pat sukurtų gaires tolimesniam produkto marketingo priemonių įgyvendinimui. Tokie sprendimai tiesiogiai prisideda prie skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo. Nauji dizaino sprendimai numatoma, jog bus įgyvendinti Agile principu, įdiegiant juos palaipsniui. Sukūrus rinkai patrauklų ir lengvai įsisavinamą produktą, tikimąsi padidinti sistemos vartotojų skaičių ir diegimų mastą. Taip pat naujas vizualinis identitas padės įmonės produktui išsiskirti rinkoje ir kurti vartotojų pasitikėjimą prekiniu ženklu. Didėjant organizacijų skaitmenizavimosi mąstui, efektyviau išnaudojami žmogiškieji ištekliai, mažinamas gamtinių resursų sunaudojimas: atsisakoma popierinių dokumentų, sumažinamos spausdinimo apimtys, taip pat fizinės dokumentų saugyklų plotai ir pan.

Dizaineris Deividas Kačiušis, mentorius Martynas Birškys

UAB „Packus“

UAB „Packus“

Pagrindinis tikslas projekto metu – internetinio puslapio www.packus.lt vartotojo patirties (angl. UX) ir vartotojo sąsajos (angl. UI) gerinimas.
Projekto uždaviniai:
     - Išanalizuoti įmonės veiklą ir palyginti ją su konkurentais;
     - Atlikti įmonės veiklos tyrimą taikant vartotojų apklausos metodą;
     - Atlikti internetinės svetainės packus.lt UX auditą;
     - Paruošti internetinės svetainės žemėlapį bei vielinį karkasą (angl. wireframe);
     - Išgryninti internetinės svetainės UI stilistiką;
Galiausiai išsigrynintas įmonės vizualinis identitetas, pagal kurį buvo sukurtas vartotojo sąsajos dizainas.
Projekto metu buvo atlikta išsami analizė, naudojant dirbtinio intelekto įrankius, vartotojų apklausą bei WCAG standartus. Atliktas išsamus UX svetainės auditas, konkurentų analizė ir pagal šiuos duomenis sudaryti vieliniai karkasai, svetainės žemėlapis. Pridėti nauji puslapiai, funkcijos, bendradarbiaujant su programuotojais atliktas konversijų optimizavimas.

Šiuo metu vyksta svetainės programavimo darbai

Dizainerė Augustė Buinevičiūtė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „Uvireso“

UAB „Uvireso“

Projekto metu buvo siekiama sukurti išmanaus multifunkcinio dezinfekavimo įrenginio (IMUDIS) produkto dizainą, vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais. Sukurti išmanaus valdymo ir aptarnavimo nuotoliniu būdu vartotojo sąsajos dizaino koncepciją, vadovaujantis skaitmenizavimo ir debesijos principais. Į rinką įvedamas naujas, analogų neturintis oro ir paviršių dezinfekcijos įrenginys, paremtas ultravioletinės šviesos veikimo principais. Produktas apjungia dvi funkcijas viename arba gali turėti tik vieną iš jų. Šis inovatyvus sprendimas leidžia turėti mažesnes medžiagų ir naudojamų šviesos šaltinių sąnaudas, prailgina produkto tarnavimo laiką, turi mažiau pavojingo gyvsidabrio ir sumažina pardavimo kainą galutiniam vartotojui.

Dizaineris Lukas Avėnas, mentorius Denis Orlenok

UAB „Knortas“

UAB „Knortas“

Projekto metu buvo sukurtas prekės ženklas „Tinted“, 10 inovatyvaus dizaino etikečių sprendimų, firminio stiliaus vadovas bei universalios etiketės šablonas.

Sukurtas naujas prekės ženklas „Tinted“ leis UAB „Knortas“ pasiekti B2C klientų kategoriją, kuriai įmonės produktai taps labiau atpažįstami. Sukurtas reklaminės švieslentės dizainas su prekės ženklu bus pakabintas ant įmonės pastato fasado ir didins prekės ženklo „Tinted“ atpažįstamumą.

Griežtų, taisyklingų geometrinių formų prekės ženklas „Tinted“ atspindi įmonės ilgametę patirtį ir aukštą produktų kokybę. Ženklui sukuriamas firminio stiliaus vadovas, kuriame pateikiamos taisyklingo ženklo naudojimo gairės, spalvų paletė ir pan.

Kuriant pakuotes, didžiulis dėmesys skiriamas ne tik dizainui, bet ir tvarumui. Gerinti dažų pakuotės tvarumą sudėtinga. Dėl produktų cheminių savybių pakuočių pasirinkimai labai riboti. Todėl nuspręsta mažinti popieriaus sąnaudas.

Kiekvienas pirkėjas įsigydamas dažus seniau gaudavo ir A4 formato techninių duomenų lapus. Tokiu būdu gerokai padidėja popieriaus sąnaudos. Todėl nuspręsta techninę informaciją skelbti įmonės svetainėje, o klientui ji bus pasiekiama QR kodo pagalba, kuris nurodomas ant pakuotės.

Įmonė, siekdama sumažinti nesuvartojamo ir išmetamo produkto kiekį, suteiks galimybę tam tikrų produktų įsigyti tik tokį kiekį, kokio reikia klientui. Dažai ir kiti dažymui reikalingi produktai bus pilstomi į specialias pakuotes, ant kurių klijuojama gerokai mažesnių išmatavimų  universali etiketė. Tam buvo sukurtas universalios etiketės šablonas. Kadangi tekstinę informaciją galima keisti, ši etiketė yra pritaikoma įvairiems produktams. Etiketę įmonė spausdins vietoje, pagal poreikį, taip išvengiant nereikalingo žaliavų naudojimo. Etiketės spalvų kiekis ribotas, todėl ji ekologiškesnė.

Dizainerė Deimantė Gudelytė, mentorius Pijus Cicėnas

UAB „Lidaris“

UAB „Lidaris“

 „Lidaris“ - lazerinių technologijų įmonė, testuojanti optinius elementus. Projekto metu, siekiama tinkamai skaitmenizuoti įmonės žinias ir perkelti jas į virtualią erdvę, sukūrus seriją paaiškinamųjų vaizdo įrašų. Tokia medžiaga lengva dalintis, todėl taip tikimasi sumažinti įmonės spaudinių kiekius bei kelionių pas užsakovus skaičių. Aiškinamųjų vaizdo įrašų paketą sudaro septyni video. Jie pritaikyti įvairioms platformoms ir funkcijoms: mobiliesiems telefonams, internetinei svetainei, socialiniems tinklams, siuntimui el. paštu. 

Dizaineris Dzmitrij Kakhaniuk, mentorius Pijus Cicėnas

UAB „Muzikija“

UAB „Muzikija“

Dizainerė Viktorija Valužytė, mentorė Sandra Mockutė - Cicėnė

UAB „Lašų duona“

UAB „Lašų duona“

Dalyvaudama projekte įmonė siekė sukurti duonos gaminių linijos pakuočių koncepciją, grįstą žiedinės ekonomikos principais bei pakuotės prototipą.

Uždaviniai:

 1. Sukurti žiedinės ekonomikos principais grįstą duonos linijos pakuočių koncepciją, skirtą "Lašų duonos" prekės ženklui.
 2. Sukurti žiedinės ekonomikos principais grįstą pakuotės dizainą bei pakuotės prototipą, skirtą gaminiui "Lašų šaldyta duona".

TIkimasi, jog sukurta nauja, žiedinės ekonomikos principais grįsta, pakuočių koncepcija prisidės prie atsakingo prekės ženklo vardo kūrimo - pakuote bus siekiama mažinti porcijas, atliepiant šiuolaikines vartojimo tendencijas, taip skatinant maisto švaistymo mažinimą, duonos gaminiai atkreips jaunesnės, prie greito gyvenimo būdo ir užkandžių kultūros pratusios kartos dėmesį į duonos svarbą maisto racione. Šaldytos duonos koncepcija padės prailginti gaminio šviežumo laiką - tad tai taip pat prisidės prie maisto švaistymo problemos mažinimo.

Dizainerė Gerda Liudvinavičiūtė ir mentorius Denis Orlenok

UAB „Kapinių valdymo sprendimai“

UAB „Kapinių valdymo sprendimai“

UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ valdo dvi platformas:

 • Cemety.lt - kapinių skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistema, skirtą kaupti, saugoti ir tvarkyti informaciją apie kapines.
 • Pamenu.lt - kapaviečių tvarkymo, atnaujinimo ir įrengimo paslaugos visoje Lietuvoje.

Projekto metu buvo kuriama vieninga ir patogiai naudojama sistema, leidžianti savarankiškai ir patogiai rasti informaciją apie ieškomą kapavietę ir/arba kapines, užsakyti kapavietės tvarkymą, priežiūrą, atnaujnimą ar įrengimą.

Projekto metu buvo siekiama:

 • Gerinti įmonės valdomų platformų cemety.lt ir pamenu.lt teikiamų paslaugų pasiekiamumą ir valdymą.
 • Atnaujinti cemety.lt ir pamenu.lt puslapių vartotojų sąsajų (angl. UI) dizainą pagal jų pagrindinius tikslus, supaprastinant ir pagerinant vyresnio amžiaus vartotojo patirtį naudojantis svetainėmis, ieškant informacijos ir užsisakant paslaugas taip siekiant sukurti patogiausią vartotojų patirties (angl. UX) kelionę.

Projekto metu kelti uždaviniai:

 • Remiantis atliktomis analizėmis ir tyrimais, rasti tinkamiausius vartotojų patirties (angl. UX) ir vartotojų sąsajų (angl. UI) sprendimus cemety.lt ir pamenu.lt svetainėms.
 • Pasitelkus UX/UI dizaino tyrimo ir apklausų rezultatus, parengti naują dizaino koncepciją ir atnaujinti esamas cemety.lt ir pamenu.lt svetaines, kad jos būtų geriau pritaikytos, patogesnės, paprastai suprantamos statistiniam (vyresnio amžiaus 50+) tinklapio lankytojui.
 • Svetainių cemety.lt ir pamenu.lt tarpusavio integracija ir vartotojų patirties (angl. UX) gerinimas.

Dizainerė Miglė Rukštelytė ir mentorius Lukas Ruškys

UAB „Vitameda“

UAB „Vitameda“

UAB „Vitameda“ kuria ir gamina darbo aprangą bei tiekia ją ES rinkoje. Bendrovės gaminamiems produktams trūko prekės ženklo identiteto, o gaminių dizainui - modernumo. Siekiant susisteminti įmonės veiklą, parduodami produktai buvo suskirstyti į tris kategorijas ir, nustačius tikslinę auditoriją, sukurtos dvi prekės ženklo strategijos, o pagal vieną iš strategijų buvo sukurtas prekės ženklas. Taip pat patikslinta “Lonewolf” prekės ženklo auditorija ir strategija, atnaujintas gaminių dizainas. "Lonewolf" prekės ženklas sutelkia dėmesį į komfortą, kokybę ir atsparumą. Lauko drabužių parodoje “ISPO Munich 2022” buvo atrinktos kokybiškos medžiagos, kurios padidins produkto ilgaamžiškumą. 

Nauja prekės ženklo “ARBOR” strategija: gaminti drabužius tik pagal užsakymą, taip sumažinant perteklinę gamybą. Prekės ženklo tapatybė atspindi gausų spalvų pasirinkimą, kuris išskiria produktą Lietuvos ir pasaulio rinkoje. Prototipų kūrimo procese buvo panaudota 3D konstravimo technologija, sumažinanti žaliavų ir išteklių sąnaudas. Šie sprendimai, tikimasi, skatins įmonės augimą, kuriant unikalią produktų tapatybę ir dizainą.

Dizainerė Ramunė Raslavičiūtė ir mentorė Jolanta Rimkutė