Būtent – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – ne tik projekto „Dizaino sparnai“ pagrindas, bet ir Lietuvos ateities ekonomikos DNR. Jose užkoduota kokybinė transformacija, idėjų potencialas, konkurencinė dvasia ir noras kurti pridėtinę verslo vertę socialiai atsakingu būdu, prisidedant prie visos šalies sėkmės istorijos.

Vertė, kurią projektas suteikia dalyvaujančioms įmonėms:

 • Aktualūs ir naudingi mokymai bei žinios, kurie prisidės prie verslo skatinimo, konkurencingumo ir kitų pažangių praktikų;
 • Galimybė atrasti naujus talentus ir užsitikrinti kompetencijas bei pranašumus rinkoje, kurioje pastebimas žymus kvalifikuotų specialistų trūkumas;
 • Naujų dizaino sprendimų sukūrimui ir diegimui, pasitelkiant dizainerį ir jį lydintį mentorių, suteikiama de minimis pagalba lygi 26 285 eurams;
 • Verslo efektyvumo ir investicinė grąža investuojant nefinansinę paramą, kurią atitinkamai generuos įmonėje sukurtas ir įdiegtas skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principais grįstas dizaino sprendimas;
 • Didelis žingsnis į ateitį, kurioje verslas bus neatsiejamas nuo poveikio aplinkai mažinimo ir socialinės atsakomybės taikymo.

Kviečiame susipažinti su pirmojo ir antrojo etapo metu sukurtais dizaino sprendimais.

VšĮ „Gatvės gyvos“

VšĮ „Gatvės gyvos“

Tikslas – projekto metu sukurti ir pritaikyti naują universalų vizualinį įmonės identitetą. „Gatvės gyvos“ yra nuo 2015 metų veikianti įmonė, skatinanti tvarų keliavimą artimoje aplinkoje, pvz., pažinant istorines įdomybes savo gyvenamajame rajone. Nepaisant apčiuopiamų pasiekimų savo veikloje, įmonė niekada neturėjo solidaus vizualinio identiteto. Įmonė teikia labai daug skirtingų paslaugų (apie 50 skirtingų ekskursijų maršrutų, 15 teminių dienos stovyklų vaikams, 8 orientaciniai žaidimai, t.t.), todėl jaučiamas nuolatinis poreikis vizualiai patraukliai pristatyti savo paslaugas. Sukūrus identitetą, buvo keliami uždaviniai sukurti estetiškai patrauklų apipavidalinimą paslaugoms: pvz., naujai rašomai knygai-gidui apie Vilniaus rajonus, ekskursijų plakatams.

Žiedinės ekonomikos principai įgyvendinami:

1) Skatinant žmones keliauti savo artimoje aplinkoje

2) Kuriant universalius dizaino šablonus, kuriuos galima panaudoti ir ateityje

Skaitmeninės ekonomikos principai įgyvendinti, sukuriant patogesnes, ir iš dizaino pusės patrauklesnes, priemones, kurios palengvins paslaugų užsakymo procesą, vizualinio identiteto pritaikymą skaitmeninei aplinkai. Naujas vizualinis identitetas – tai logotipas, šriftai, spalvos. Universalūs šablonai, skirti gausiam paslaugų spektrui pristatyti skaitmeninėje erdvėje. Naujai kuriamos svetainės pritaikymas prie naujai sukurto vizualinio identiteto. Knygos-gido po Vilniaus rajonus dizaino sukūrimas. Taip pat įvairūs fiziniai produktai, turintys naują vizualinį kokybės lygmenį.

Dizainerė Gabrielė Liaugminaitė, mentorius Martynas Birškys

UAB „Šokolado gama“

UAB „Šokolado gama“

Projekto metu kelti tikslai:

 1. Prekinio ženklo „Biržų šokoladas“ logotipo korekcijos, leidžiančios ženklą naudoti ant visų produktų pakuočių.
 2.  Nauji šokolado gaminių pakuočių dizainai. (Produktas "Šokolado blynukai").
 3. „Biržų šokoladas“ identiteto/atpažinimo sukūrimas, leisiantis vartotojui lengviau atpažinti/atskirti gamintoją iš kitų.
 4. Prekybinio stovo apipavidalinimas, pritaikant kuriamus „Biržų šokoladas“ identiteto dizaino sprendimus.                     

Sukūrus prekinio ženklo „Biržų šokoladas“ identitetą ir logotipo korekcijas, įmonei bus lengviau save pristatyti rinkai kaip šokoladinių gaminių gamintoją, lengviau pritaikyti jį pakuočių dizainui. Kai kuriems įmonės gaminamiems produktams, ketinama naudoti perdirbamo plastiko pakuotes, žymimas Nr.4. Tikimasi, jog taip produktas taps daliai vartotojų patrauklesnis, nes perdirbamas plastikas yra draugiškesnis aplinkai, greičiau suyra, o pats produktas yra labiau apsaugotas nuo atmosferos poveikio.

Taip pat tikimasi, kad naujas prekybinis stovas leis įmonei lengviau išsiskirti prekybos vietoje. Įmonės gaminami produktai būtų pateikiami vienoje vietoje, leistų vartotojui juos greičiau pamatyti, labiau išanalizuoti ir priimti greitesnį sprendimą, kas teigiamai paveiktų ne tik įmonės, bet ir prekybos partnerių pajamas. Stovelis, apipavidalintas prekinio ženklo atributais, pritaikytais kiekvienai prekei, leis sumažinti ir antrinės pakuotės panaudojimą. Prekes bus galima iškrauti tiesiai į prekei skirtą lentyną, nenaudojant antrinės pakuotės, o tai sumažintų įmonės išlaidas pakuotei ir sandėliavimui. Taip pat, mažėtų ir prekybos partnerių šiukšlių rūšiavimo problema. 

Dizainerė Elzė Janutaitė, mentorius Pijus Cicėnas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Projekto metu buvo siekiama sukurti komunikacijos dizainą aviacijos sektoriui skirtų edukacinių produktų linijai, kad KSU siūlomi aviacijos mokymo produktai būtų gerai atpažįstami ir tinkamai asocijuojami rinkoje. Taip pat siekiama sukurti paslaugos dizainą, t.y. skaitmenizuoti edukacinį turinį ir ugdymo procesus aviacijos sektoriui skirtoms programoms.

Pagrindiniai siekiami rezultatai yra tokie:

 1. Puslapio (katalogo), talpinančio bei komunikuojančio apie produktus, kūrimas (B2B ir B2C sektorius, pirminis fokusas / prioritetas  - B2B)
 2. Produkto skaitmeninimas, turinio informacijos logikos optimizavimas bei medžiagos grafinis apipavidalinimas.

Siekiami projekto rezultatų rodikliai:

 1. Produktus talpinančio puslapio / katalogo UX/UI;
 2. KSU identiteto praplėtimas kuriant produkto vizualinį charakterį, sukuriant ,,mini” identitetą.
 3. Produkto edukacinės medžiagos skaitmeninimas bei replikuotinas grafinės struktūros sukūrimas pakartotiniam naudojimui.
 4. Produkto tekstinės, grafinės bei vaizdinės medžiagos pritaikymas vartotojui sukuriant pasirenkamas optimaliausias raiškos formas (pvz.: iliustracijos, užsklandos, prezentacijos, ikonos).

Dizainerė Monika Pernavaitė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „Integrated Optics“

UAB „Integrated Optics“

Projekto metu buvo siekiama sukurti įmonės produktų dizainą, vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais: sukurti naujos vienos lazerių linijos dizaino prototipą, suvienodinti lazerių aksesuarų dizainą. Taip pat reikėjo sukurti vizualinę istoriją naujai įmonės lazerių grąžinimo, remonto ir nuomos paslaugai, kuri bus paremta žiedinės ekonomikos principu. Pritaikyti ją skirtingiems kanalams – paraiškai, internetiniam puslapiui ir prezentacijai. Projekto metu buvo diegiami nauji dizaino sprendimai, prisidėsiantys prie projekto vykdytojo gaminamų ir teikiamų paslaugų pridėtinės vertės, pasiūlos ir konkurencinio pranašumo didinimo. Į rinką įvedama nauja, analogų neturinti lazerių grąžinimo, remonto ir nuomos paslauga, kuri bus paremta žiedinės ekonomikos principu. 

Dizainerė Justė Bukauskytė, mentorius Denis Orlenok

UAB „Valerijonas“

UAB „Valerijonas“

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti inovatyvų dizaino sprendimą UAB vaistinės „Valerijonas“ kosmetikos produkcijai,  atsižvelgiant į tvarumo ir skaitmenizacijos aspektus. Vaistinė „Valerijonas“ kurdama savo produkciją ir prekinio ženklo „Razalija“ kosmetikos liniją, vadovaujasi natūralios ir ekologiškos gamybos principais. Projektu siekiama sukurti tvarumo idėją ir ją išpildyti visuose produkto elementuose.

Projekto unikalumą bei orientaciją į skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą pagrindžia:

 1. Pakuotės funkcionalumo ir tvarumo idėja. Projekto metu bus sukurta rinkinio pakuotė ir dizaino sprendimas odos priežiūros rutinai. Išskirtinės rinkinio pakuotės savybės: funkcionalumas ir pritaikomumas pagal vartotojų poreikius. Naujas pakuotės dizainas kuriamas atsižvelgiant į naujausias žiedinės ekonomikos ir tvarumo principų tendencijas. Įsigijus kosmetikos rinkinio dėžutę ją galima panaudoti pakartotinai, susilankstant į dėžutę susidėti kosmetikos gaminius, taip pat galima panaudoti kitų smulkių daiktų susidėjimui, siuntoms ar kt. Kuriant pakuotės funkcionalumo ir tvarumo inovaciją, siekiama skatinti atsakingą gamybą, vartojimą ir rūšiavimą (angl. zero waste) bei didinti produkto patrauklumą vartotojui.
 2. Pasitelkiant skaitmenines technologijas bei aiškinamojo dizaino skaitmeninius sprendinius pateikti informaciją apie „Razalija“ produktų linijos gaminių produktų savybes, jų išskirtinumą ir pan. Ypatingas dėmesys skiriamas vaistininkystei, natūralumui ir ekologijai.

Inovatyvumą įrodo šios išskirtinės savybės: 1. Ekologiškumas 2. Išskirtinės formos, grafikos, konceptinė pakuotė, patogumas 3. Papildomos funkcijos, pritaikomumas 4. Minimalizmas, pagrindinės žinutės prioretizavimas 5. Pirkimo/vartojimo patirties kūrimas 6. Pakuotės panaudojimas prekės ženklo istorijos pasakojimui (angl. brand storytelling).

Pagrindiniai dizaino sprendimai ir nauda:

 1. Sukurti prekės ženklui „Valerijonas“ ir „ Razalija“ kosmetikos linijoms išskirtinio dizaino pakuotes, pasižyminčias didesniu funkcionalumu ir darnumu aplinkai.
 2. Sukurti aiškinamasias prekinio ženklo „Razalija“ vizualizacijos skaitmeninių technologijų dėka, kurios leis lengviau supažindinti su produkto turiniu.
 3. Numatyta dizaino sprendimu sumažinti žaliavų naudojimo pakuotės gamybai dėl žiedinės ekonomikos principų taikymo.

Projektu planuojama įgyvendinti šiuos siekius:

 • * Tapti lyderiaujančia įmone Šiaurės Lietuvoje, vystant tvarius ir inovatyvius sprendinius kosmetikos srityje.
 • * Didinti įmonės konkurencingumą bei pardavimo pajamas, konkuruoti inovatyviais dizaino sprendiniais kosmetikos rinkoje.
 • * Prisidėti prie Europos Žaliojo kurso iniciatyvos (ang. Green Deal) bei sumažinti neigiamą poveikio aplinkai, kuriant funkcionalų ir tvarų taros bei pakuotės dizainą.

Tikimasi, kad įgyvendinti sprendimai padidins UAB vaistinės „Valerijonas“ konkurencingumą rinkoje bei pardavimo pajamas po projekto įgyvendinimo.

Dizainerė Gintarė Petkevičiūtė, mentorė Sandra Mockutė - Cicėnė

UAB „Medicata Filia“

UAB „Medicata Filia“

Projekto metu siekiama naudoti lietuviškas žaliavas, gaminti produktus Lietuvoje ir parduoti Lietuvos rinkai. Esami įmonės dizaino sprendimai savo informacine prasme nepilnai "pasiekia" vartotoją. Projekte numatoma sukurti dizaino sprendimus labiau išreiškiančius gaminamų produktų esmę - jo poveikį žmogaus sveikatinimui, reikšmę sveikatos išsaugojimui bei pasitarnauti genetinio fondo kokybinių reikšmių stiprinimui. Tai taikoma tiek produktų brandbook'ui (-kams), tiek individualiai pakuotei, tiek atitinkamų grupių pakuotei, taip pat bendram Įmonės įvaizdžiui žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Įmonei reikėjo naujo, nestandartinio ir jaunatviško požiūrio į produktą ir vartotoją. Projektu siekiama rasti naują kelią į vartotoją, jo mąstymą, supratimą ir savęs vertinimą, panaudojant gamtos sukurtas vertybes - preparatus iš bičių / augalinių produktų.

Dizainerė Paulina Starikovaitė, mentorė Jolanta Rimkutė

UAB „Sekasoft“

UAB „Sekasoft“

Projekto metu siekiama sukurti ir įdiegti dokumentų ir procesų valdymo sistemos UX ir UI sprendimus, kurie padidintų produkto patrauklumą potencialiems vartotojams, įsisavinimo potencialą ir konkurencinį pranašumą rinkoje. Siekiama sukurti ir įdiegti dizaino (UI) ir vartotojo patirtį (UX) optimizuojančius sprendimus, kurie patobulintų esamą produkto vartotojo sąsają, taip pat sukurtų gaires tolimesniam produkto marketingo priemonių įgyvendinimui. Tokie sprendimai tiesiogiai prisideda prie skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo. Nauji dizaino sprendimai numatoma, jog bus įgyvendinti Agile principu, įdiegiant juos palaipsniui. Sukūrus rinkai patrauklų ir lengvai įsisavinamą produktą, tikimąsi padidinti sistemos vartotojų skaičių ir diegimų mastą. Taip pat naujas vizualinis identitas padės įmonės produktui išsiskirti rinkoje ir kurti vartotojų pasitikėjimą prekiniu ženklu. Didėjant organizacijų skaitmenizavimosi mąstui, efektyviau išnaudojami žmogiškieji ištekliai, mažinamas gamtinių resursų sunaudojimas: atsisakoma popierinių dokumentų, sumažinamos spausdinimo apimtys, taip pat fizinės dokumentų saugyklų plotai ir pan.

Dizaineris Deividas Kačiušis, mentorius Martynas Birškys

UAB „Packus“

UAB „Packus“

Pagrindinis tikslas projekto metu – internetinio puslapio www.packus.lt vartotojo patirties (angl. UX) ir vartotojo sąsajos (angl. UI) gerinimas.
Projekto uždaviniai:
     - Išanalizuoti įmonės veiklą ir palyginti ją su konkurentais;
     - Atlikti įmonės veiklos tyrimą taikant vartotojų apklausos metodą;
     - Atlikti internetinės svetainės packus.lt UX auditą;
     - Paruošti internetinės svetainės žemėlapį bei vielinį karkasą (angl. wireframe);
     - Išgryninti internetinės svetainės UI stilistiką;
Galiausiai išsigrynintas įmonės vizualinis identitetas, pagal kurį buvo sukurtas vartotojo sąsajos dizainas.
Projekto metu buvo atlikta išsami analizė, naudojant dirbtinio intelekto įrankius, vartotojų apklausą bei WCAG standartus. Atliktas išsamus UX svetainės auditas, konkurentų analizė ir pagal šiuos duomenis sudaryti vieliniai karkasai, svetainės žemėlapis. Pridėti nauji puslapiai, funkcijos, bendradarbiaujant su programuotojais atliktas konversijų optimizavimas.

Šiuo metu vyksta svetainės programavimo darbai

Dizainerė Augustė Buinevičiūtė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „Uvireso“

UAB „Uvireso“

Projekto metu sukurtas išmanaus multifunkcinio dezinfekavimo įrenginio (IMUDIS) produkto dizainas, vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais. Taip pat sukurta išmanaus valdymo ir aptarnavimo nuotoliniu būdu vartotojo sąsajos dizaino koncepcija, vadovaujantis skaitmenizavimo ir debesijos principais.

Įmonės sukurtas išmanus dezinfekcijos prietaisas sujungia oro ir paviršių dezinfekcijos sprendimus į vieną produktą. Darbo dienos metu, žmonėms esant patalpoje, produktas dezinfekuoja orą UV spindulių pagalba. Tuo metu, kai žmones palieka erdvę - autonominis mechanizmas, automatiškai atidaro sklendes ir dezinfekuoja paviršius. Šis sprendimas leidžia naudoti mažiau lempų, resursų ir pasiekti aukštesnį dezinfekcijos lygį. Produkto korpusas pagamintas aliuminio ekstruzijos būdu. Šis gamybos būdas palengvina surinkimą ir prietaisų aptarnavimą. Aliuminio korpusas, tuo pačiu metu, veikia kaip reflektorius prietaiso viduje, didindamas dezinfekcijos efektyvumą. Korpusas yra gaminamas iš tvarių ir atsinaujinančių 100 proc. perdirbamų medžiagų.

Šis inovatyvus sprendimas leidžia mažinti medžiagų ir naudojamų šviesos šaltinių sąnaudas, prailgina produkto tarnavimo laiką, turi mažiau pavojingo gyvsidabrio ir sumažina pardavimo kainą galutiniam vartotojui.

Dizaineris Lukas Avėnas, mentorius Denis Orlenok

UAB „Knortas“

UAB „Knortas“

Projekto metu buvo sukurtas prekės ženklas „Tinted“, 10 inovatyvaus dizaino etikečių sprendimų, firminio stiliaus vadovas bei universalios etiketės šablonas.

Sukurtas naujas prekės ženklas „Tinted“ leis UAB „Knortas“ pasiekti B2C klientų kategoriją, kuriai įmonės produktai taps labiau atpažįstami. Sukurtas reklaminės švieslentės dizainas su prekės ženklu bus pakabintas ant įmonės pastato fasado ir didins prekės ženklo „Tinted“ atpažįstamumą.

Griežtų, taisyklingų geometrinių formų prekės ženklas „Tinted“ atspindi įmonės ilgametę patirtį ir aukštą produktų kokybę. Ženklui sukuriamas firminio stiliaus vadovas, kuriame pateikiamos taisyklingo ženklo naudojimo gairės, spalvų paletė ir pan.

Kuriant pakuotes, didžiulis dėmesys skiriamas ne tik dizainui, bet ir tvarumui. Gerinti dažų pakuotės tvarumą sudėtinga. Dėl produktų cheminių savybių pakuočių pasirinkimai labai riboti. Todėl nuspręsta mažinti popieriaus sąnaudas.

Kiekvienas pirkėjas įsigydamas dažus seniau gaudavo ir A4 formato techninių duomenų lapus. Tokiu būdu gerokai padidėja popieriaus sąnaudos. Todėl nuspręsta techninę informaciją skelbti įmonės svetainėje, o klientui ji bus pasiekiama QR kodo pagalba, kuris nurodomas ant pakuotės.

Įmonė, siekdama sumažinti nesuvartojamo ir išmetamo produkto kiekį, suteiks galimybę tam tikrų produktų įsigyti tik tokį kiekį, kokio reikia klientui. Dažai ir kiti dažymui reikalingi produktai bus pilstomi į specialias pakuotes, ant kurių klijuojama gerokai mažesnių išmatavimų  universali etiketė. Tam buvo sukurtas universalios etiketės šablonas. Kadangi tekstinę informaciją galima keisti, ši etiketė yra pritaikoma įvairiems produktams. Etiketę įmonė spausdins vietoje, pagal poreikį, taip išvengiant nereikalingo žaliavų naudojimo. Etiketės spalvų kiekis ribotas, todėl ji ekologiškesnė.

Dizainerė Deimantė Gudelytė, mentorius Pijus Cicėnas

UAB „Lidaris“

UAB „Lidaris“

 „Lidaris“ - lazerinių technologijų įmonė, testuojanti optinius elementus. Projekto metu, siekiama tinkamai skaitmenizuoti įmonės žinias ir perkelti jas į virtualią erdvę, sukūrus seriją paaiškinamųjų vaizdo įrašų. Tokia medžiaga lengva dalintis, todėl taip tikimasi sumažinti įmonės spaudinių kiekius bei kelionių pas užsakovus skaičių. Aiškinamųjų vaizdo įrašų paketą sudaro septyni video. Jie pritaikyti įvairioms platformoms ir funkcijoms: mobiliesiems telefonams, internetinei svetainei, socialiniems tinklams, siuntimui el. paštu. 

Dizaineris Dzmitrij Kakhaniuk, mentorius Pijus Cicėnas

UAB „Muzikija“

UAB „Muzikija“

Projekto metu buvo siekiama padidinti vaikiškų knygų prieinamumą vartotojams pasitelkiant skaitmenizaciją, bei sumažinti spausdinimo kaštus, ieškant tvarių knygos sukūrimo sprendimų. Sukurti knygelių animuotas versijas, kad būtų galima skaityti, klausytis bei žiūrėti skaitmeniniais kanalais.

Bežodė knyga „Ar sapnas ateis?“ suteikia skaitytojui ne tik vizualinius potyrius, bet ir įdiegto skaitmeninio sprendimo dėka leidžia išgirsti autentišką lopšinės melodiją. Kuriant šią knygą buvo atsižvelgta ir į tvarumo tikslus: mažinti poveikį aplinkai, parenkant labiausiai ekonomišką formatą ir naudojant perdirbtą popierių.

Projekto metu taip pat sukurtos animacijos jau išleistai „Muzikijos“ knygai „Mano lagaminas“. Knygos tiražas netrukus bus kartojamas ir tuomet knygos QR kode bus ne tik muzika, bet ir animacijos. Animacijose esančios iliustracijos pieštos pagal knygoje esančius iliustracijų motyvus.

Dizainerė Viktorija Valužytė, mentorė Sandra Mockutė - Cicėnė

UAB „Lašų duona“

UAB „Lašų duona“

Dalyvaudama projekte įmonė siekė sukurti duonos gaminių linijos pakuočių koncepciją, grįstą žiedinės ekonomikos principais bei pakuotės prototipą.

Uždaviniai:

 1. Sukurti žiedinės ekonomikos principais grįstą duonos linijos pakuočių koncepciją, skirtą "Lašų duonos" prekės ženklui.
 2. Sukurti žiedinės ekonomikos principais grįstą pakuotės dizainą bei pakuotės prototipą, skirtą gaminiui "Lašų šaldyta duona".

TIkimasi, jog sukurta nauja, žiedinės ekonomikos principais grįsta, pakuočių koncepcija prisidės prie atsakingo prekės ženklo vardo kūrimo - pakuote bus siekiama mažinti porcijas, atliepiant šiuolaikines vartojimo tendencijas, taip skatinant maisto švaistymo mažinimą, duonos gaminiai atkreips jaunesnės, prie greito gyvenimo būdo ir užkandžių kultūros pratusios kartos dėmesį į duonos svarbą maisto racione. Šaldytos duonos koncepcija padės prailginti gaminio šviežumo laiką - tad tai taip pat prisidės prie maisto švaistymo problemos mažinimo.

Dizainerė Gerda Liudvinavičiūtė ir mentorius Denis Orlenok

UAB „Kapinių valdymo sprendimai“

UAB „Kapinių valdymo sprendimai“

UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ valdo dvi platformas:

 • Cemety.lt - kapinių skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistema, skirtą kaupti, saugoti ir tvarkyti informaciją apie kapines.
 • Pamenu.lt - kapaviečių tvarkymo, atnaujinimo ir įrengimo paslaugos visoje Lietuvoje.

Projekto metu buvo kuriama vieninga ir patogiai naudojama sistema, leidžianti savarankiškai ir patogiai rasti informaciją apie ieškomą kapavietę ir/arba kapines, užsakyti kapavietės tvarkymą, priežiūrą, atnaujnimą ar įrengimą.

Projekto metu buvo siekiama:

 • Gerinti įmonės valdomų platformų cemety.lt ir pamenu.lt teikiamų paslaugų pasiekiamumą ir valdymą.
 • Atnaujinti cemety.lt ir pamenu.lt puslapių vartotojų sąsajų (angl. UI) dizainą pagal jų pagrindinius tikslus, supaprastinant ir pagerinant vyresnio amžiaus vartotojo patirtį naudojantis svetainėmis, ieškant informacijos ir užsisakant paslaugas taip siekiant sukurti patogiausią vartotojų patirties (angl. UX) kelionę.

Projekto metu kelti uždaviniai:

 • Remiantis atliktomis analizėmis ir tyrimais, rasti tinkamiausius vartotojų patirties (angl. UX) ir vartotojų sąsajų (angl. UI) sprendimus cemety.lt ir pamenu.lt svetainėms.
 • Pasitelkus UX/UI dizaino tyrimo ir apklausų rezultatus, parengti naują dizaino koncepciją ir atnaujinti esamas cemety.lt ir pamenu.lt svetaines, kad jos būtų geriau pritaikytos, patogesnės, paprastai suprantamos statistiniam (vyresnio amžiaus 50+) tinklapio lankytojui.
 • Svetainių cemety.lt ir pamenu.lt tarpusavio integracija ir vartotojų patirties (angl. UX) gerinimas.

Dizainerė Miglė Rukštelytė ir mentorius Lukas Ruškys

UAB „Vitameda“

UAB „Vitameda“

UAB „Vitameda“ kuria ir gamina darbo aprangą bei tiekia ją ES rinkoje. Bendrovės gaminamiems produktams trūko prekės ženklo identiteto, o gaminių dizainui - modernumo. Siekiant susisteminti įmonės veiklą, parduodami produktai buvo suskirstyti į tris kategorijas ir, nustačius tikslinę auditoriją, sukurtos dvi prekės ženklo strategijos, o pagal vieną iš strategijų buvo sukurtas prekės ženklas. Taip pat patikslinta “Lonewolf” prekės ženklo auditorija ir strategija, atnaujintas gaminių dizainas. "Lonewolf" prekės ženklas sutelkia dėmesį į komfortą, kokybę ir atsparumą. Lauko drabužių parodoje “ISPO Munich 2022” buvo atrinktos kokybiškos medžiagos, kurios padidins produkto ilgaamžiškumą. 

Nauja prekės ženklo “ARBOR” strategija: gaminti drabužius tik pagal užsakymą, taip sumažinant perteklinę gamybą. Prekės ženklo tapatybė atspindi gausų spalvų pasirinkimą, kuris išskiria produktą Lietuvos ir pasaulio rinkoje. Prototipų kūrimo procese buvo panaudota 3D konstravimo technologija, sumažinanti žaliavų ir išteklių sąnaudas. Šie sprendimai, tikimasi, skatins įmonės augimą, kuriant unikalią produktų tapatybę ir dizainą.

Dizainerė Ramunė Raslavičiūtė ir mentorė Jolanta Rimkutė

AB „Linas“

AB „Linas“

AB  „Linas“ yra vertikaliai integruota įmonė, kurioje įdiegti šie gamybos etapai: verpalų dažymas, audimas, apdaila, siuvimas, pakavimas. Įmonėje žakardinėmis ir nytkelinėmis audimo staklėmis yra audžiami lininiai bei puslininiai audiniai, skirti drabužiams, namų tekstilei. Yra galimybės austi įvairius techninius audinius, atsižvelgiant į užsakovo pageidaujamas audinio technines savybes, charakteristikas bei norimas spalvas. 

Projekto  „Dizaino sparnai“ metu sukurti tokie audinio dizainai ir struktūra, kuri leistų inovatyviai pateikti rinkai lino gaminius iš perdirbtų verpalų ir atskleistų vartotojams „modernaus lino“ privalumus, išryškinant lino tvarumo aspektus. 

Dizainerė Indrė Makarevičė, mentorė Jolanta Rimkutė

UAB „Smigė“

UAB „Smigė“

Bendrovė užsiima akmens stalviršių, židinių apdailų, grindų, laiptų, vidaus sienų, palangių, fasado apdailos, eksterjero elementų ir kitokių dirbinių gamyba ir montavimu. 

Projekto „Dizaino sparnai“ metu buvo sukurtas modernus, šiuolaikiškas internetinės svetainės dizainas, paremtas UX/UI tyrimais bei principais. Svetainėje ne tik pristatoma informacija apie įmonę, prekes ir paslaugas, bet ir pateikiama įgyvendintų projektų galerija. Tikimasi, jog atnaujinta svetainė padės didinti įmonės žinomumą, edukuos vartotojus apie gaminių iš natūralaus akmens privalumus ir skatins juos rinktis tvarias ir natūralias medžiagas vietoje sintetinių. 
 

Dizainerė Deimantė Gudelytė, mentorius Pijus Cicėnas

UAB „Ruksa“

UAB „Ruksa“

Nestandartinių baldų gamintojai „Ruksa“ nuolat skiria dėmesį tvarumui ir inovatyvioms technologijoms. Projekto metu buvo sukurtas modulinės minkštų baldų ir aksesuarų sistemos dizainas. Sprendimas gali būti transformuojamas ir personalizuojamas pagal kliento poreikius, siekiant priderinti dizainą prie įvairios stilistikos biurų ir viešųjų erdvių interjerų. Sukurta patvari, išardoma baldo konstrukcija leis sumažinti išmetamo CO2 kiekį gamyboje ir transportavimo metu dėl savo kompaktiškumo ir paprastų formų, taip pat bus mažinami atraižų kiekiai, o gamyboje naudojami tvarūs arba perdirbti audiniai. Numatyta galimybė gaminus pervilkti naujais audiniais, taip dar labiau didinant produkcijos tvarumą.

 

Dizaineris Lukas Avėnas, mentorius Denis Orlenok

UAB „Modi2“

UAB „Modi2“

2012 m. savo prekės ženklą pristačiusi mados dizainerė Diana Vapsvė kiekvienais metais sukuria po dvi kolekcijas. Tiek kūryba, tiek ir rūbų gamyba vyksta tik Lietuvoje. Projekto „Dizaino sparnai“ metu buvo sukurtos pagrindinė ir kapsulinė kolekcijos, kuriose taikomi žiedinės ir skaitmeninės ekonomikos principai - naudojami tvarūs audiniai, 3D technologijos prototipų kūrime, tvarios pakuotės, nauja etikečių koncepcija ir kitos skaitmeninės priemonės, padėsiančios išvystyti aplinką tausojančius sprendimus.

Dizainerė Ramunė Raslavičiūtė ir mentorė Sandra Mockutė-Cicėnė

UAB „Medaus namai“

UAB „Medaus namai“

Ekologine bitininkyste užsiimanti įmonė „Medaus namai“ yra įsikūrusi atokiame Zarasų rajono vienkiemyje. Bičių vaškas yra natūralus bičių produktas, atsinaujinantis išteklius, kurį galima surinkti nekenkiant bitėms ar aplinkai. Šis produktas - biologiškai skaidus ir neteršia aplinkos, kitaip nei sintetinės medžiagos. Be to, bičių vaškas gali natūraliai susiskaidyti ir grįžti į aplinką nepadarydamas žalos. Bičių vaško gamyba, palyginti su kitomis medžiagomis, palieka mažą anglies pėdsaką.

Projekto metu buvo koreguojamas įmonės „Medaus namai“ logotipas, sukurtas vientisas vizualinis identitetas, padėsiantis bendrovei geriau išsiskirti rinkoje. Taip pat buvo sukurti naujų, tvarių pakuočių dizainai, skatinant vartotojus rinktis natūralias bičių vaško žvakes.

Dizainerė Elzė Janutaitė, mentorius Pijus Cicėnas 

UAB „Kvalitetas“

UAB „Kvalitetas“

Įmonė „Kvalitetas“ valdo prekės ženklą „Urbanfood“, siūlantį Lietuvoje pagamintus funkcinius maisto produktus, tokius kaip įvairių uogų, daržovių, žolelių, sėklų miltelius ir jų mišinius. 

Dalyvavimas projekte „Dizaino sparnai“ prisidės prie didesnės įmonės skaitmenizacijos, kadangi numatomos veiklos, susijusios su gaminamų produktų patraukliu bei įtraukiančiu pristatymu virtualioje aplinkoje. Tokiu būdu vartotojai bus edukuojami apie gaminių unikalumą, skatinami dažniau vartoti įmonės produkciją savo kasdieninėje mityboje, taip gaunant reikiamas maistines medžiagas ir jomis pakeičiant sintetinius vitaminus ar maisto papildus. Tikimasi, jog sukurtos interaktyvios animacijos įtrauks ne tik suaugusiuosius, bet ir vaikus. Tuo pačiu įmonė bus labiau matoma virtualioje aplinkoje.

Įmonės gamyboje yra taikomi žiedinės ekonomikos principai: žaliavos perkamos iš vietinių ūkių, gamybai naudojami produktai, kurie netinkami prekybos centrams (yra per dideli, per maži ar kitaip neatitinka normų). Projekto metu bus siekiama, kad šie, įmonėje taikomi žiedinės ekonomikos principai, būtų interaktyviai perteikiami virtualioje erdvėje, sukuriant atitinkamus dizaino elementus, grafikos elementus, žiedinės ekonomikos ciklo animaciją.

Dizainerė Viktorija Valužytė, mentorė Sandra Mockutė-Cicėnė

UAB „BOD Lenses“

UAB „BOD Lenses“

„BOD Lenses“ yra viena moderniausių nepriklausomų laboratorijų ir progresinių lęšių gamintojų Šiaurės Europoje, naudojanti aukštos kokybės įrangą. Įmonė gamina vieno židinio lęšius, progresinius, antirefleksinius, bifokalinius ir biurui skirtus akinių lęšius. 

Projekto „Dizaino sparnai“ metu sukurtas skaitmenizuotas dizaino sprendimas, skirtas perteikti informaciją apie įmonės gaminamą produkciją, savybes ir išskirtinumą. Perkeliant popierinius katalogus į skaitmeninę erdvę siekiama sumažinti popieriaus sunaudojimą ir prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Tokiu būdu būtų ne tik skaitmenizuojamas sprendimas, bet ir optimizuojami medžiagos ruošimo ir atnaujinimo procesai, pagerinant vartotojų patirtį ir įgyjant konkurencinį pranašumą. 

Dizainerė Gintarė Kunigonytė, mentorius Denis Orlenok

UAB „Lauksva“

UAB „Lauksva“

1993 m. Šakiuose įkurta baldų gamybos įmonė "Lauksva" gamina standartinius ir nestandartinius baldus namams, viešosioms erdvėms ir netgi kruiziniams laivams. Įmonės asortimente - daugiau kaip 500 baldinių audinių ir 400 baldų komplektacijų. Per metus "Lauksva" pagamina 10 tūkstančių gaminių.

Projekto metu buvo atnaujintas įmonės svetainės dizainas ir struktūra, siekiant sukurti optimizuotą ir veiksmingą vartotojo kelią. Pagerinus vartotojo patirtis ir sąsajas, leidžiančias patogiai ir intuityviai naviguoti svetainėje, didės ir internetinio puslapio konversijos. 

 

Dizainerė Benedikta Kanytė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „Oda Lt“

UAB „Oda Lt“

Įmonė kuria ir gamina puoselėjančias ir gydomasias odos priežiūros priemones, paremtas naujausiais moksliniais atradimais ir technologijomis. Tiek bendrovės laboratorija, kurioje kuriami nauji produktai, tiek gamyba vyksta Lietuvoje, taikant aukščiausius kokybės standartus.

Projekto metu sukurtas produktų rinkinio dizainas, naudojant žiediškumo principus atliepiančios medžiagas, tvarius ir inovatyvius sprendimus, minimizuojant spausdintos medžiagos kiekius. Produkto pristatymas rinkai, kiek įmanoma, vyks virtualioje erdvėje, išnaudojant vizualinės ir grafinės komunikacijos priemones.

 

Dizainerė Gintarė Petkevičiūtė, mentorė Sandra Mockutė-Cicėnė 

„Geras odontologas, Irenos Zykuvienės odontologijos klinika UAB

„Geras odontologas", Irenos Zykuvienės odontologijos klinika UAB

Kaune įsikūrusi odontologijos klinika „Geras odontologas“ yra visiškai skaitmenizuota odontologijos klinika, teikianti visas estetinės odontologijos ir implantologijos paslaugas. Visas gydymas – nuo 3D dantų nuotraukos iki implantacijos sedacijoje – suteikiamas vienoje odontologijos klinikoje.

Projekto metu buvo gerinama klinikos internetinio puslapio vartotojo patirtis ir vartotojo sąsaja, padedant vartotojui lengvai bei intuityviai naviguoti joje ir didinant svetainės konversijas. Taip pat buvo sukurtas vizualinis internetinės svetainės komunikacijos turinys (iliustracijos, pozicionavimas, nuotraukos ir pan.).

Dizainerė Augustė Buinevičiūtė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „Natura Medica“

UAB „Natura Medica“

Įmonės „Natura Medica“ tikslas yra rasti ir pasiūlyti vartotojams kuo natūralesnes alternatyvas pramoniniams vaistams. Čia taip pat atliekami diagnostiniai organizmo tyrimai, sudaromi sveikatinimo planai.

Projekto metu naujam prekės ženklui buvo sukurtas vizualinis identitetas, paremtas tvariais sprendimais. Naujiems produktams buvo surasti tvarūs pakuočių sprendimai, sukuriamas jų dizainas, teisingai pažymint eko ir rūšiavimo ženklais. 

Dizainerė Paulina Starikovaitė, mentorė Jolanta Rimkutė

UAB „Gražūs leidiniai“

UAB „Gražūs leidiniai“

Bendrovė „Gražūs leidiniai“ užsiima periodinės spaudos leidyba. 

Projekto metu buvo skaitmenizuojamas žurnalas „Raktas“, kad turinys taptų lengvai pasiekiamas platesnei auditorijai, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantiems lietuviams. Šia priemone siekiama dar labiau populiarinti sveiką gyvenseną ir saviugdą. Taip pat buvo atnaujinta raktas.eu internetinę svetainė, pasitelkiant naujausius vartotojų patyrimo (UX) ir vartotojų sąsajų (UI) sprendimus.

Dizainerė Miglė Rukštelytė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „PMC Training“

UAB „PMC Training“

PMC – profesijų meistrystės centras – įvairių profesijų specialistus ruošia nuo 1958 metų. Tai profesionali ir nuolat tobulėjanti švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – mokyti saugusiuosius, siekiančius įgyti profesiją arba kelti turimą kvalifikaciją. Šiuo metu PMC rengia mokymus pagal 113 formalių profesinio mokymo programų, taip pat ruošia ir moko asmenis pagal darbdaviams aktualias neformalaus mokymo programas.

Projekto metu buvo siekiama sukurti komunikacijos ir paslaugos dizainą slaugos sektoriaus edukacinių produktų linijai, kuri dažnu atveju vykdoma nuotoliniu būdu. Įdiegti nauji dizaino sprendimai ir ugdymo turinio bei procesų
skaitmenizavimas leis rinkai plačiau, efektyviau ir kokybiškiau pateikti slaugos srities edukacinius produktus ir geriau prisitaikyti prie specifinio slaugos sektoriaus bei skirtingų gabumų, raštingumo ir amžiaus persikvalifikuoti siekiančių asmenų poreikių. Turinio skaitmenizavimas leis nešvaistyti popieriaus spausdinant informaciją kiekvienam studentui bei daugiau mokymų procesų atlikti nuotoliniu būdu, išvengiant nereikalingų kelionių, spausdinimo.

Dizainerė Gabrielė Liaugminaitė, mentorius Martynas Birškys

UAB „Aispeco“

UAB „Aispeco“

„Aispeco“ yra pažangių geoproporcingų duomenų rinkimo platformų gamintoja. 2014 m. įkurta įmonė padeda komunalinių paslaugų, miškininkystės, miestų kartografavimo, kalnakasybos, civilinės inžinerijos įmonėms ir daugeliui kitų pramonės šakų visame pasaulyje.

Projekto metu sukurti ir įdiegti programinės įrangos UX ir UI sprendimai skaitmenizuoja ir optimizuoja kliento procesus, didinant efektyvumą, užtikrinant darbų ir įrangos saugą energetikos, miškininkystės, geležinkelių, dujotekio ir kitose pramonės šakose. Atnaujintos programinės įrangos dizainas prisideda prie įmonės siekių diegti kuo daugiau skaitmeninės ekonomikos sprendimų. 

Dizaineris Deividas Kačiušis, mentorius Martynas Birškys

UAB „Švenčionių vaistažolės“

UAB „Švenčionių vaistažolės“

„Švenčionių vaistažolės“ - viena seniausių žolelių perdirbimo įmonių ne tik Baltijos šalyse, bet ir Europoje, dirbanti ir puoselėjanti tradicijas beveik 140 metų. Įmonės gamyboje naudojamos naujausios technologijos ir laboratorinė įranga. „Švenčionių vaistažolės“ siūlo platų vaistažolių arbatų ir arbatos mišinių asortimentą, arbatos pakavimo paslaugas, sutartinę gamybą ir privačių prekės ženklų produktų gamybą. 

Projekto metu buvo tobulinama įmonės elektroninė parduotuvė, skirta verslo ir fizinių klientų segmentui, pasitelkiant UX ir UI sprendimus. Dizaino sprendimų pagalba vartotojai skatinami vartoti daugiau natūralių, sveikatai naudingų produktų. 

Dizainerė Monika Pernavaitė, mentorius Lukas Ruškys

UAB „Kertušas“

UAB „Kertušas“

Bendrovė „Kertušas“, valdanti prekės ženklą „Puikūs kemperiai“ turi ilgametę patirtį turistinių automobilių nuomos ir pardavimų srityje. Nors įmonė įsikūrusi Vilniuje, nuomos paslaugas teikia visoje šalyje. 

Projekto metu yra kuriami vaizdo įrašai, kuriuose būtų pateikiami kemperių naudojimo principai, instrukcijos įmonės klientams. Tai ne tik padės patraukliau pristatyti bendrovės paslaugas, bet ir padidins prekės ženklo žinomumą, prisidės prie didesnės jo sklaidos virtualioje erdvėje. 

Dizaineris Dzmitrij Kakhaniuk, mentorius Pijus Cicėnas

UAB „Dzūkų baldai“

UAB „Dzūkų baldai“

2015 m. veiklą pradėjusi įmonė „Dzūkų baldai“ sparčiai auga ir nuolat plečia savo veiklą. Alytaus rajone įsikūrusi bendrovė užsiima baldinių ruošinių gamyba ir dažymu, taip pat metalinių baldinių detalių gamyba. 

Projekto metu sukurtas žiedinės ekonomikos principais paremtas įpakavimas, kuris gali būti pritaikomas
skirtingo dydžio gabaritų produkcijai. Taip bus sumažinami pakuočių gamybos ištekliai, mažės atliekų kiekis ir bus optimizuojami krovinių paruošimo ir transportavimo procesai.
 

Dizainerė Justė Bukauskytė, mentorius Denis Orlenok

UAB „Gooliver“

UAB „Gooliver“

Konsultacijų paslaugų bendrovė „Gooliver“ įsikūrusi Vilniuje, tačiau paslaugas teikia ir už šalies ribų. 

Projekto metu sukurtas specifinės paslaugos UX/UI dizaino sprendimas. Šis sprendimas leis paslaugą ir su ja susijusius procesus perkelti į skaitmeninę erdvę, tuo pačiu iš dalies automatizuojant jos teikimą ir sutrumpinant paslaugos teikimo žingsnius. 

Dizaineris Leonardas Sindaravičius, mentorius Lukas Ruškys

MB „Studija kartu“

MB „Studija kartu“

Kaune įsikūrusi bendrovė žinoma visoje Lietuvoje, o jų kruopščiai rankomis siuvamas „Kartu studio“ rankines klientai yra  pamėgę nuo 2014 m. 

Projekto metu bus sukurta nauja kolekcija iš tvarios, aplinkai draugiškos žaliavos ir gamybinių odos likučių. Taip mažinamas neigiamas poveikis aplinkai ir didinamas įmonės žinomumas rinkoje.

Dizainerė Viktorija Stundytė, mentorė Jolanta Rimkutė