Dizaineriams

„Dizaino sparnai“ – tai praktinė galimybė talentingiems žmonėms pasisemti patirties bei prisidėti prie ateities kuriant konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino produktus ir paslaugas.

Šiame projekte iš viso dalyvaus 15 pradedančiųjų dizainerių, kurių kiekvienas dirbs dviejuose kūrybinės veiklos etapuose po penkis mėnesius vienoje iš projekte dalyvaujančių įmonių.

GALIMYBĖ AUGINTI SĖKMĘ
Projekte „Dizaino sparnai“ dalyvaujantys dizaino kūrėjai ne tik atskleis savo kompetencijas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse, bet ir prisidės prie sėkmingos šalies kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus plėtros, verslo konkurencingumo ir augimo.

PROFESINĖ PATIRTIS
Kurdami dizaino sprendimus, pradedantieji dizaino kūrėjai dirbs ir sieks bendro kūrybinio rezultato kartu su kompetentingais, didelę profesinę patirtį savo srityje turinčiais projekto mentoriais.

ŽINIOS IR TOBULĖJIMAS
Projekto metu organizuojami mokymai visiems dalyviams padės priimti laukiančius iššūkius ir greitai perprasti naujas žinias apie skaitmenizaciją, inovacijas ir žiedinę ekonomiką dizaino sektoriuje.

PRIPAŽINIMAS IR ATLYGIS
Atrinksime 15 projekto dalyvių (ir dar 5 – į rezervinį sąrašą), kurie 10 mėn. gaus stipendijas ir darbo vietas, o pasibaigus projektui, jie, tikimasi, taps konkurencingais darbo rinkos dalyviais. Numatomas stipendijos dydis – 2000 Eur/mėn. (įskaičiuotos visos reikalingos išlaidos priemonėms, programoms, licencijoms ir pan.)


Jei atitinkate šiuos kriterijus:

 • Esate pasirengęs greitai mokytis naujų dalykų, įgyti patirties, turi daug motyvacijos kurti dizaino sprendimus, kurie didintų verslo konkurencingumą ir socialinę atsakomybę.  
 • Turite aukštąjį dizaino specialybės universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro arba magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą 2018–2022 metais.
 • Šiuo metu nedirbate pagal darbo sutartį pagal specialybę.
 • Šiuo metu dar studijuojate aukštojoje mokykloje, bet teikiate paraišką veiklai, kuri nėra mokymosi programų dalis.
 • Turite išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame atspindėti kūrybinės veiklos rezultatai.

Rekomenduojame perskaityti:
Dizainerių atrankos aprašas


Dėmesio: pretendentai paraiškas gali pildyti tik elektroniniu būdu iki 2022 m. birželio 9 d. 23.59 val.
Paraiškos, pateiktos po nustatyto termino, nebus svarstomos.

Jei turėsite klausimų, kreipkitės: dizainosparnai@ltkt.lt

Įmonėms

Pagrindinė projekto „Dizaino sparnai“ kryptis orientuota į labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą, vertės kūrimą kuriant ir diegiant jose naujus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus.

Šiame projekte iš viso dalyvaus 30 Lietuvos įmonių, kurių kiekviena penkis mėnesius dirbs komandoje su vienu iš projekte dalyvaujančių dizainerių bei mentoriumi.

SĖKMĖS ISTORIJA
Projekte „Dizaino sparnai“ dalyvaujančios įmonės prisidės ne tik prie šalies kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus plėtros, verslo konkurencingumo ir augimo, bet ir savo pavyzdžiu įgyvendins sėkmės istoriją.

ŽINIOS IR KOMPETENCIJA
Bendradarbiavimas su projekto mentoriais, dalyvavimas mokymuose atskleis naujus žinių horizontus, o galimybė atrasti naujus talentus leis užsitikrinti reikiamas kompetencijas bei susikurti pranašumą rinkoje.

REPUTACIJOS KAPITALAS
Projekto metu sukurti ir įgyvendinti dizaino sprendimai leis ne tik išspręsti verslo iššūkius, didinti konkurencingumą, bet ir augins įmonės kaip socialiai atsakingos, inovatyvios, pažangios, orientuotos į žaliąjį kursą reputaciją.

VERSLO VERTĖ
Atrinksime 30 įmonių, kurios turės galimybę per 5 mėn. trukmės kūrybinės veiklos etapą tobulinti veiklą kuriant ir diegiant dizaino sprendimus, o jam pasibaigus, naujais ar pagerintais produktais bei paslaugomis didinti verslo vertę. Numatoma nefinansinė parama vienam dalyviui – 26 285 Eur.


Jei Jūsų įmonė atitinka šiuos kriterijus:

 • Yra priskiriama labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose.
 • Veikia ilgiau nei vienerius metus, yra registruota Juridinių asmenų registre, turi pajamų ir periodiškai teikia ataskaitas atsakingoms valstybės institucijoms.
 • Jos vidutinės pajamos nuo įregistravimo dienos ar per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės nei 50 000 Eur.
 • Nebuvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.
 • Yra grąžinusi anksčiau Lietuvoje gautą valstybės paramą, kurią Europos Komisija pripažino neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.
 • Jai nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos ir jos veiklose nedalyvauja subjektai, kuriems taikomos tokios sankcijos ar draudžiama atvykti į Lietuvą.

Užpildykite šiuos dokumentus:

 • Verslo subjekto statuso deklaraciją, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (atsisiųsti formą).
 • Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją (atsisiųsti formą).
 • Užpildytą de minimis pagalbos tikrinimo lapą (atsisiųsti formą).
 • Patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (nereikia pateikti, jei šie dokumentai yra Juridinių asmenų registre).

Rekomenduojame perskaityti:
Naujus dizaino sprendimus kursiančių ir diegsiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (galutinių naudos gavėjų) atrankos aprašas
De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) įmonėms tvarkos aprašas

Dokumentų formos:
Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
„Vienos įmonės“ deklaracija
Užpildytas de minimis pagalbos tikrinimo lapas

Naudinga informacija:
Projekto „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“ paraiškos dokumentus
Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) ir vienos įmonės deklaracijų pildymo atmintinė


Papildomas kvietimas: pretendentai paraiškas gali pildyti elektroniniu būdu iki liepos 3 d. 23.59 val.
Paraiškos, pateiktos po nustatyto termino, nebus vertinamos.
 

Dėmesio: pretendentai paraiškas gali pildyti tik elektroniniu būdu iki 2022 m. birželio 9 d. 23.59 val.
Paraiškos, pateiktos po nustatyto termino, nebus svarstomos.

Jei turėsite klausimų, kreipkitės: dizainosparnai@ltkt.lt